Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar De Motorschool Arnhem kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Motorschool Arnhem aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Getoonde prijzen kunnen veranderen, aan getoonde prijzen valt geen recht te ontlenen.

De Motorschool Arnhem spant zich in om de beschikbaarheid en actualiteit van haar website zo groot mogelijk te doen zijn.